İSTEYEREK YAPILAN KISIRLAŞTIRMA

bursa escort bayanİSTEYEREK YAPILAN KISIRLAŞTIRMA
SORU: Hayatları boyunca kesinlikle çocuk sahibi olmak isteme-
yen herhangi bir erkek veya kadının, istedikleri takdirde ve de uz-
man bir doktorda istekliyse kısırlaştırma ameliyatı olmaları ahlâki
açıdan mazur görülür mü?
“EVET
Aşırı özgür düşünen insanlar, her erkek ve kadının karşı cinsiy-
le normal cinsel zevklerini yaşayabilmek için çocuk yapmamayı seç-
me hakkına sahip olması gerektiğine inanmaktadırlar. “Eğer birey-
ler ameliyatın sonuçlarını biliyorlarsa ve yine de kısırlaştırma ame-
liyatı olmak istiyorlarsa, bir gebelikten korunma yöntemi olarak kı-pek yok gibi. Bu nedenle sadece kadınların daha fazla çocuk is-
temediği durumlarda erkek yerine kadının kısırlaştırılması daha
akıllıca görünmektedir.
“Kısırlaştırmanın ahlâkiliği genelde ameliyat talebinde bulunan
hastaya değil de, klinik değerlendirmeye ve doktorun ahlâki
tutumuna bağlıdır.”
“HAYIR”
Tutucular “Gelecekte kesinlikle çocuk yapmak istemeyen nor-
mal bireylerin, kısırlaştırıldıklarında ahlâki açıdan mazur görülmez-
ler’demektedirler. ” bayan Üreme yeteneği kolayca gözden çıkarılmaması
gereken doğanın bir hediyesidir. Bunun da ötesinde, kısırlaştırma
için gereken parayı harcayabilecek insanlar genelde çocuk yapması
gerekenlerdir ve benzer şekilde kısırlaştırılarak topluma bir iyilik
yapacak olan insanlar da genelde kısırlaştırma için gereken parayı
ödeyemeyecek kadar fakir olan insanlardır. Bu nedenle kendilerine
kısırlaştırma ameliyatı yaptırma amacında olan insanlar daha fazla
çocuk sahibi olmak için iyi yapmış olacaktırlar ve kısırlaştırma
ameliyatını halihazırda besleyecek bir çok çocuğu olan ve onları
beslemek için yeterli parası olmayan, fakirlik sıkıntısı içindeki bazı
Cahil karı ve kocaya bağışlayacaktırlar.
Katolik ahlâkçılar değişmez bir şekilde yapay kısırlaştırmanın
ahlâki olarak mazur görülemeyeceğine inanmaktadırlar. “Doğrudan
ve amaçlı olarak Tanrının üremeyle ilgili planına müdahale eder ve
Tanrının isteğini yerine getirmeyi imkânsız kılar. Bu nedenle gönül-
lü olarak kısırlaştırman herhangi bir erkek ve kadın büyük bir günah
işlemiş ve ahlâksızca davranmış olur. Ameliyatı gerçekleştiren dok-
tor da aynı duruma düşer.” açıklamasını yapmaktadırlar.

3.062 views

GOOGLE GELEN ARANMALAR: